Logo Web Dizajn i Programiranje
+381 (0) 62 03 20 959 | wdp@sbb.rs

Veb aplikacija - Veb sajt

Kakva je sličnost i razlika između ova dva pojma? 16 Dec 2018

Na prvi pogled većini se čini kao da između ova dva pojma razlike zaista i nema. Međutim razlike su toliko velike da čine ova dva pojma veoma različita.

Komentara   0
Veb sajt - Veb portal

Kakva je razlika između ova dva pojma? 09 Nov 2018

U ovom tekstu možete naći kratko objašnjenje za svaki od ova dva pojma, kao i osnovne razlike među njima.

Komentara   0
Veb-servis Narodne Banke Srbije

Opis usluga koje pruža veb-servis NBS 31 Jul 2018

Putem sistema veb-servisa, Narodna banka Srbije omogućava pravnim subjektima da automatizuju pristup ponuđenim podacima i da ih koriste u svojim informacionim sistemima na način koji najviše odgovara njihovim potrebama.

Komentara   0
Kursna lista Narodne Banke Srbije

Copy-paste rešenje za iščitavanje srednjeg kursa NBS na zadati datum za sve valute 15 Jul 2018

U ovom članku možete nači kompletno copy-paste rešenje za preuzimanje srednjeg kursa NBS na zadati datum korišćenjem veb-servis sistema NBS. Samo rešenje je kompletna web stranica koju možete pilagoditi svojim potrebama.

Komentara   0
Podaci o pravnom licu

Copy-paste rešenje za iščitavanje podataka o imaocima računa putem veb-servisa NBS 01 Jul 2018

U ovom članku možete nači kompletno copy-paste rešenje koje putem veb-servisa NBS o podacima imalaca računa (PIB, matični broj, adresa, bankovni račun) možete na osnovu jednog od njih dobiti ostale podatke.

Komentara   0

© Copyright by WDP